For skoler/institutioner

Folkebiblioteket har et bredt samarbejde med skoler og andre institutioner i kommunen. Kontakt os altid gerne.

Samarbejde mellem institutioner i kommunen og biblioteket prioriteres højt. Vi samarbejder gerne om både arrangementer, udstillinger, rundvisninger, kampagner, emner m.v. Kontakt os gerne
> Kontakt biblioteket 

Biblioteket holder biblioteksorienteringer for alle børn fra børnehavealder til de ældste skoleklasser. Biblioteksorienteringen vil blive målrettet det aktuelle klassetrin.
> Læs mere om tilbuddet og bestil biblioteksorientering

Regler for institutionslån i  Middelfart Kommune

Lån
Institutioner, det vil sige vuggestuer, dagplejere, børnehaver og skoler, beliggende i Middelfart kommune kan gratis låne materialer på kommunens folkebiblioteker. For at låne kræves et lånerkort.

Lånerkort
Hver afdeling eller lærer/ansat på skolen/institutionen kan få et lånerkort, og hver dagplejer kan få et lånerkort. Dokumentation for ansættelse skal forevises.

Lånerkortene administreres af den enkelte lærer/stue/dagplejer. Lederen af skolen/institutionen/dagplejen har det endelige ansvar for de materialer, der lånes på kortet og erstatningsansvar for ødelagte eller bortkomne materialer.

Lånerkortet må kun bruges til lån af materialer, der er relevante for institutionen eller skolen.
> Indmeldelsesblanket_(printes og udfyldes)

Lånetid
Materialer kan som hovedregel lånes i 60 dage. Nogle materialer kan have kortere lånetid eller begrænsning i antal. Lånetiden vil fremgå af udlånskvitteringen. Film i enkelte brugsretskategorier kan ikke lånes af institutioner, skoler og dagplejere. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af andre, dog højst 2 gange.

6 uger efter afleveringsdatoen sender biblioteket en regning på materialet samt et gebyr på kr. 230.

Såfremt dette ikke betales inden 7 dage inddrages låneretten.

Erstatning
Institutionen/skolen hæfter for de lånte materialer, indtil de er afleveret i bibliotekssystemet. Bortkomne eller beskadigede materialer skal erstattes af institutionen. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til indbinding og klargøring af materialet.

Bemærk, at erstatningspriserne for cd-rom og DVD/videoer kan ligge væsentligt over almindelige salgspriser på grund af ophavsretslige forhold. Erstatning kan ikke finde sted ved, at institutionen selv indkøber nyt materiale til biblioteket. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på institutionens eget maskinel eller programmel i forbindelse med lånte materialer.

Vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 11. december 2006