Værgeblanket

Børn og unge under 18 år skal have forældretilladelse til at låne.

Forældre skal skrive under på, at deres børn må låne på biblioteket.

I forbindelse med forberedelsen af et nyt økonomisystem, skal bibliotekerne i Middelfart Kommune indhente underskrevne lånetilladelser fra forældre til alle børn under 18 år. 

Når et barn låner på biblioteket, skal forældre eller værge til barnet fremover udfylde og underskrive en blanket der bekræfter, at barnet har lov til at komme på biblioteket, låne materialer samt at forældrene hæfter for de eventuelle bøder og regninger, som barnet pådrager sig ved brug af biblioteket.
 
Indhentning af forældres eller værges underskrift gælder for alle børn under 18 år og andre borgere med værge, som allerede er oprettet som lånere på biblioteket eller som ønsker at blive oprettet som lånere på biblioteket.

Tilladelsen og underskriften skal udfyldes på en blanket, som udleveres på bibliotekerne i Middelfart Kommune eller printes via nedenstående link.

Vi opfordrer til, at den udfyldte folder afleveres til personalet på et af bibliotekerne, da vi ikke kan anbefale at sende de personfølsomme oplysninger via email.

Fra den 1. februar 2020, vil børn og borgere med værge, der endnu ikke har afleveret en udfyldt værgeblanket blive blokeret fra at låne. Denne blokering bliver opretholdt indtil en udfyldt blanket bliver indleveret til biblioteket.
> Værgeblanket