Tænketanken

Rummeligt mødelokale på bibliotekets 1. sal

Tænketanken tilbydes til kulturelle arrangementer, foredrag, kurser og andre aktiviteter efter nærmere aftale. 

Brug af mødelokalet

 • Foreninger, grupper og lignende kan afholde enkeltstående arrangementer  
 • Virksomheder og kommercielle arrangører kan afholde møder og lignende.
 • Kommunale møder
 • Arrangementer skal være forenelige med bibliotekets drift 
 • Mødelokalet kan ikke bruges til private fester

Booking

 • Henvendelse vedrørende lån eller leje af lokalet sker til Middelfart Kultur & Bibliotek ved at udfylde booking-formularen
 • Man kan også sende en mail til bibbooking@middelfart.dk eller ringe til 8888 5238
 • Ved booking af lokale kan der normalt forventes svar inden for 2 hverdage.
 • Lokalet er først booket når du modtager en bookingbekræftelse fra Middelfart Kommune.
 • Lokalet kan lejes alle ugens dage kl. 09.00 - 22.00
 • Leje af mødelokalet skal foretages senest 14 dage før arrangementet finder sted 
 • Mødelokalet kan bestilles 2 år frem i tiden 
 • Aflysning skal meddeles biblioteket senest 8 dage før. Ved senere varsel eller ved udeblivelse vil arrangøren blive afkrævet fuld leje

> Booking af Tænketanken

Praktiske forhold

 • Der er plads til max. 20 personer
 • Udstyr: Bærbar PC, 75" skærm til visning fra PC og lettere mørklægning. Det er muligt at benytte egen PC
 • Bord- og stoleopstilling skal være ifølge brandinstruks 
 • Lokaler og udstyr skal afleveres i samme stand som det modtages 
 • Rygning er ikke tilladt på biblioteket 
 • Ved markedsføring af arrangementer på KulturØen bruges KulturØens logo. Dette aftales i forbindelse med booking
 
Priser
 • Leje af mødelokalet koster 105 kr. i timen, der betales leje pr. påbegyndt time, dog minimum for 2 timer.
 • Til arrangementer, hvor Tænketanken stilles til rådighed for foreninger i henhold til folkeoplysningsloven, opkræves ikke leje. Dog ved entrégivende arrangementer opkræves der leje i den periode arrangementet foregår
 
Øvrigt
 • Der er gode forhold for handicappede, både ved mødelokalet og på det øvrige bibliotek 
 • Der er parkeringsmulighed ved KulturØen

> Booking af Tænketanken
> Spørg om Tænketanken