KulturØ-pladsen

Åben plads foran KulturØen med mulighed for mange aktiviteter.

KulturØ-pladsen kan anvendes til aktiviteter, der understøtter visionen om KulturØen, som stedet hvor der er et varieret udbud af aktiviteter, og hvor man kan få mange forskellige oplevelser
 

Brug af KulturØ-pladsen

 • Arrangementer skal være forenelige med KulturØens drift
 • Foreninger, grupper og lignende kan afholde enkeltstående arrangementer
 • Der kan ikke afholdes kommercielle arrangementer
 • Antal deltagere kan begrænses af hensyn til KulturØens drift
 • Adgangsveje til KulturØen skal holdes fri

Booking

 • KulturØ-pladsen kan lejes dagligt kl. 10.00-22.00. Arrangementer kan kun i særlige tilfælde foregå uden for dette tidsrum
 • Lån eller leje af KulturØ-pladsen sker hos Middelfart Kultur & Bibliotek

> Udfyld formular med oplysninger om arrangementet 
> Skriv en mail til: bibbooking@middelfart.dk
eller ring til: 8888 5238

 • Leje af KulturØ-pladsen skal foretages senest 14 dage før arrangementet finder sted
 • KulturØ-pladsen kan bestilles to år frem i tiden
 • Aflysning skal meddeles biblioteket senest otte dage før arrangementet 

Praktiske forhold

 • KulturØ-pladsen er på 875 m2
 • Der kan i begrænset omfang aftales afspærring af dele af pladsen med afspærringsbånd
 • Aktiviteter og opstilling af scene m.v. skal ske under hensyn til, at pladsen skal efterlades i samme stand, som den modtages
 • Pladsen skal ryddes umiddelbart efter, at arrangementet er afsluttet

Priser

 • Ved entrégivende arrangementer betales leje på kr. 500 i timen
 • Ved arrangementer uden entré, er lån af KulturØ-pladsen gratis
 
Øvrigt
 • Der er mulighed for at købe strøm. Dette aftales i forbindelse med bookingen.
 • Der er parkeringsmulighed ved KulturØen.
 
Tag et kig på KulturØ-pladsen
Træk i og tryk på billedet for at ændre "synsfeltet".