Persondatapolitik

Hvilke oplysninger har Middelfart Kultur & Bibliotek om dig og hvad bliver oplysningerne brugt til?

Når du er låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig.

Oplysningerne tilgås via bibliotekets administrative system, Cicero, og er kun tilgængelige for ansatte på biblioteket.

Når du anvender bibliotekets hjemmeside, biblioteks-app eller selvbetjeningsautomater, kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Nedenfor forklares det hvilke oplysninger vi opbevarer om dig og hvad de bliver brugt til.

Hvorfor skal de bruges?

Kort sagt er de nødvendige for, at

  • holde styr på de materialer du låner.
  • vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.
  • du kan bruge vores hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater.

Er mine oplysninger sikret?

Ja.
Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside, biblioteks-app og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Nedenfor er et eksempel på lånerbilledet i Cicero med de felter og faner, der gennemgås nedenfor.

Skærmbillede af bibliotekssystemet Cicero

Lånernummer

Automatisk genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.

CPR-nummer

Nødvendigt for at blive oprettet som låner. Kan bruges til at låne materialer. Med eller uden brug af sundhedskort.

Fraværsperiode

En periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer, f.eks. under ferie. Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn

Dit navn, som det fremgår af dit sundhedskort.

Fødselsdato

Bruges i forbindelse med udreg-ning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

c/o navn og adresse

Aktuel kontaktadresse.

Telefonnumre

Her kan angives flere telefonnumre, både fastnet, mobil og mobil (notif). Det sidste bruges til at sende SMS om reserveringer og påmindelse om afleveringsfrist.
Mobil (notif) kan ændres via hjemme¬side eller biblioteks-app.

E-mailadresser

E-mail (notif) bruges til at sende mail om reserveringer og påmindelse om afleveringsfrist.
E-mail (notif) kan ændres via hjem¬meside eller biblioteks-app.

Blokeret d.

Dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag

Grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket. Typisk grundet gebyrer eller at lånerkortet er meldt stjålet.

Lånergruppe

Har betydning for om du kan benytte bibliotekets e-ressourcer, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.

Tilhørsfilial

Den biblioteksfilial, hvor du vil hente reserverede materialer. Den kan ændres via hjemmeside eller biblioteks-app.

Kommunenr.

Er din bopælskommune og anvendes til statistik.

Sprog

Standard er dansk.

Låner-id

Her lister vi de kort, du kan bruge til at låne, dvs. sundhedskort og bibliotekets lånerkort.

PIN

Dette er koden, der bruges til lån, login på hjemmeside og til bibliotekets e-ressourcer. Koden er altid anonymiseret.

Intern note

Kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer.

Note til låner

Udskrives på “opgørelse af mellemværender”, der sendes i forbindelse med manglende aflevering af materialer.

Andre faner

Udlån

Oversigt over dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reserveringer

Oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig eller selve reserveringen bliver slettet.

Mellemværende

Viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet. Ved erstatninger gemmes oplysninger af regnskabstekniske årsager dog ét år efter betaling.

Beskeder

Oversigt over afsendte SMS’er og E-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.

Udveksling af data

Hvis man benytter bibliotekets hjemmeside, bibliotekets app eller nogle af de mange e-ressourcer biblioteket stiller til rådighed, så bliver der udvekslet oplysninger i forbindelse med, at der logges ind på tjenesten.

Helt simpelt handler det om at sikre, at pågældende der logger ind har adgang til denne tjeneste og for at kunne vise de rigtige data, som f.eks. udlån og reserveringer.

Eksempler på e-ressourcer, hvor der udveksles data for at bekræfte, at brugeren har adgang og ret til at benytte de pågældende e-ressourcer.

  • eReolen
  • Filmstriben
  • RB Digital
  • Gyldendals Røde Ordbøger
  • TurTeori

Formularer på hjemmesiden

Når man udfylder formularer på bibliotekets hjemmeside, bliver de indtastede data gemt på en sikker placering, hvor kun medarbejdere med særlig adgang kan se de indtastede data.

Videoovervågning

Alle fire biblioteker i Middelfart Kommune har installeret videoovervågning.

Overvågningen er installeret for at begrænse tilfælde af tyveri og hærværk især i det tidsrum hvor bibliotekerne ikke er bemandet af personale.

Hvis hærværk eller tyveri alligevel forekommer, bliver optagelserne gennemset af særligt uddannet personale og gemt til brug for evt. politianmeldelse.

Optagelser, der viser sådanne ulovligheder bliver opbevaret længere end 30 dage, men ellers er standard, at optagelserne automatisk bliver slettet efter 30 dage.

Middelfart Kommune har en databeskyttelsesrådgiver (DPO) som kan kontaktes på E-mail: DPO@middelfart.dk
 
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger.
Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside og på Middelfart Kommunes hjemmeside om databeskyttelsesrådgiveren.