Ledelse

Middelfart Kultur & Bibliotek er en del af Kultur og Fritidsforvaltningen i Middelfart Kommune

Den daglige ledelse er i hænderne på Charlotte Pedersen. Politisk hører Kultur & Bibliotek under Børn, Kultur og frititidsudvalget.

Kontaktoplysninger

Kultur - og Biblioteksleder:
Charlotte Pedersen
Tlf.: 8888 5212
charlotte.pedersen@middelfart.dk

Børn- og Ungedirektør 
Charlotte Houlberg
Tlf.: 8888 5200
Charlotte.Houlberg@middelfart.dk

Formand for Børn, kultur og fritidsudvalget :
Lars Vigsø (A)
Tlf. 2124 6221
lars.vigso@middelfart.dk
 

> Børn, kultur og fritidsudvalget