Regler for Bogen kommer

Biblioteket kører gerne ud med materialer til folk, der er forhindret i at komme på biblioteket.

Ordningen med at få bragt biblioteksmaterialer hjem  er for borgere i Middelfart kommune, som på grund af handicap eller længerevarende sygdom ikke er i stand til at komme på biblioteket.

Alle, der er tilmeldt ordningen, har en kontaktperson på biblioteket, som finder bøger, lydbøger eller andet fra bibliotekets hylder eller skaffer materialer fra andre biblioteker.  Dette sker i samråd med den tilmeldte borger.

En låner kan være inaktiv i op til et halvt år, før han eller hun slettes af ordningen.

Materialerne bringes ud af bibliotekets bud en gang om måneden. Buddet tager forrige måneds materialer med tilbage, når den nye forsyning afleveres. Datoerne fremgår af en udleveret liste over årets kørselsdage.

Ordningen indebærer, at biblioteket registrerer, hvilke materialer den enkelte borger har haft lånt. Biblioteket opbevarer disse oplysninger, så længe ordningen varer, for at undgå at levere den samme titel flere gange.

Materialer, der ødelægges eller bortkommer, skal erstattes.