KulturØ-pladsen

Åben plads foran KulturØen med mulighed for mange aktiviteter

KulturØ-pladsen kan anvendes til aktiviteter, der understøtter visionen om KulturØen, som stedet hvor der er et varieret udbud af aktiviteter, og hvor man kan få mange forskellige
oplevelser
>Tag et kig på KulturØ-pladsen

Brug af KulturØ-pladsen

 • Arrangementer skal være forenelige med KulturØens drift
 • Foreninger, grupper og lignende kan afholde enkeltstående arrangementer
 • Der kan ikke afholdes kommercielle arrangementer
 • Antal deltagere kan begrænses af hensyn til KulturØens drift
 • Adgangsveje til KulturØen skal holdes fri

Booking

 • KulturØ-pladsen kan lejes dagligt kl. 10.00-22.00. Arrangementer kan kun i særlige tilfælde foregå uden for dette tidsrum
 • Lån eller leje af KulturØ-pladsen sker hos Middelfart Kultur & Bibliotek

> Udfyld formular med oplysninger om arrangementet 
> Skriv en mail til: bibbooking@middelfart.dk
eller ring til: 8888 5238

 • Leje af KulturØ-pladsen skal foretages senest 14 dage før arrangementet finder sted
 • KulturØ-pladsen kan bestilles 2 år frem i tiden
 • Aflysning skal meddeles biblioteket senest 8 dage før arrangementet 

Praktiske forhold

 • KulturØ-pladsen er på 875 m2
 • Der kan i begrænset omfang aftales afspærring af dele af pladsen med afspærringsbånd
 • Aktiviteter og opstilling af scene m.v. skal ske under hensyn til, at pladsen skal efterlades i samme stand, som den modtages
 • Pladsen skal ryddes umiddelbart efter, at arrangementet er afsluttet
 • Der kan opkræves entré til den afspærrede del af pladsen. Ved markedsføring af arrangementer på Kulturøen bruges Kulturøens logo. Kan aftales i forbindelse med bookingen

Priser

 • Ved entrégivende arrangementer betales leje på kr. 500 i timen
 • Ved arrangementer uden entré, er lån af KulturØ-pladsen gratis
 
Øvrigt
 • Der er mulighed for at købe strøm. Dette aftales i forbindelse med bookingen.
 • Der er parkeringsmulighed ved KulturØen.
 
Tag et kig på KulturØ-pladsen
Træk i og tryk på billedet for at ændre "synsfeltet".