Spørgsmål og svar om betaling af gebyrer

01.03.22
Nedenfor prøver vi at besvare de mest almindelige spørgsmål om ændringerne i betaling af gebyrer.

Hvordan betaler jeg min regning?
Fra den 1. marts betales gebyrer og erstatninger via indbetalingskort, der modtages i den digitale postkasse. Hvis man er fritaget for digitalt post kommer indbetalingskortet som papirbrev.

Girokortet vil blive udsendt fra kommunens økonomisystem, og vil derfor se anderledes ud end tidligere udsendte meddelelser fra biblioteket.

Hvorfor står der stadig på hjemmesiden, at jeg mangler at betale?
Der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på middelfartbibliotek.dk og i biblioteks-appen. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer på din konto, når du logger ind, selv om du har betalt.

Hvordan kan jeg betale min regning, hvis jeg er fritaget for digital post?
Hvis du er fritaget for digital post, vil du i stedet modtage et indbetalingskort i et papirbrev, som du kan betale i netbank eller tage med i banken.

Kan jeg betale via min bibliotekskonto?
Nej, alle gebyrer, nye som gamle skal betales via fremsendte indbetalingskort.

Kan jeg fremover betale mine regninger på biblioteket?
Nej, man kan ikke betale regninger på biblioteket. Al betaling skal ske via netbank eller i banken.

Kan jeg se på min bibliotekskonto, når jeg har betalt?
Ja, gebyrer og erstatninger vises og opdateres på hjemmesiden ved betaling. (OBS. der kan dog gå op til 72 timer før din betaling opdateres på hjemmesiden.)

Jeg har spørgsmål til årsagen til min regning
Har du spørgsmål til årsagen til din regning, skal du kontakte biblioteket på tlf. 8888 5210.

Jeg har spørgsmål til selve betalingen
Har du spørgsmål til selve betalingen, skal du kontakte Middelfart Kommunes opkrævningsafdeling på tlf. 8888 5047 (tast 1) eller mail opkraevning@middelfart.dk.

Jeg har spørgsmål til et rykkergebyr
Har du spørgsmål til et rykkergebyr, skal du kontakte Middelfart Kommunes opkrævningsafdeling på tlf. 8888 5047 (tast 1) eller mail opkraevning@middelfart.dk.

Jeg vil klage over en regning fra biblioteket
Vil du klage over en regning fra biblioteket, skal du kontakte Middelfart Kommunes opkrævningsafdeling på tlf. 8888 5047 (tast 1) eller mail opkraevning@middelfart.dk.

Kan jeg betale mine mellemværender på biblioteket?
Bibliotekets personale kan ikke tage imod betaling af gebyrer.

Hvorfor har man valgt ændre den måde man betaler gebyrer på?
Grunden til ændringen er, at der er kommet nye krav til hvordan systemer skal kunne håndtere borgeres gæld og betalinger. Disse krav understøttes ikke af det fælles nationale bibliotekssystem, og ville kræve en stor udvidelse af systemet med en række funktioner, som allerede findes i kommunernes økonomisystemer. Det er derfor blevet besluttet, at det er bedst at lade økonomisystemerne håndtere bibliotekets gebyrer fremfor at udvide bibliotekssystemet.

Er der en frist for betaling af biblioteksgebyrer?
Ja, vær opmærksom på, at der på indbetaingskortet vil fremgå en betalingsfrist, som skal overholdes, hvis man vil undgå rykkergebyr.

Jeg har fået et biblioteksgebyr, men jeg bor ikke i Middelfart Kommune. Hvad gør jeg?
Selv om du ikke bor i Middelfart Kommune vil du stadig modtage et indbetalingskort i din digitale postkasse, som du skal huske at betale.

Kan jeg se, hvad jeg skylder på bibliotekets hjemmeside?
Ja, det vil stadig være muligt at se skyldige beløb på bibliotekets hjemmeside og i app’en Biblioteket. Det vil ikke være muligt at se evt. tillagte rykkergebyr fra Middelfart Kommune via bibliotekets hjemmeside eller app.

Hvad sker der hvis jeg ikke betaler til tiden?
Betalingsfrist fremgår af det fremsendte girokort. Hvis du ikke betaler girokortet, kan rykkergebyr blive pålagt. I sidste instans kan beløbet blive sendt til inddrivelse hos Gældstyrelsen.

Yderligere spørgsmål
Har du ikke fået svar på dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte biblioteket på mail bibliotek@middelfart.dk eller telefon 8888 5210.