Regler for institutionslån

Lån 
Institutioner, det vil sige vuggestuer, dagplejere, børnehaver og skoler, beliggende i Middelfart kommune kan gratis låne materialer på kommunens folkebiblioteker. For at låne kræves et lånerkort. 

Lånerkort 
Hver afdeling eller lærer/ansat på skolen/institutionen kan få et lånerkort, og hver dagplejer kan få et lånerkort. Dokumentation for ansættelse skal forevises. 

Lånerkortene administreres af den enkelte lærer/stue/dagplejer. Lederen af skolen/institutionen/dagplejen har det endelige ansvar for de materialer, der lånes på kortet og erstatningsansvar for ødelagte eller bortkomne materialer. 

Lånerkortet må kun bruges til lån af materialer, der er relevante for institutionen eller skolen. 

> Indmeldelsesblanket (printes og udfyldes)  

[Findes på F:\Arrangementer – ”Institutioner, indmeldelsesblanket”] 

Lånetid 
Materialer kan som hovedregel lånes i 60 dage. Nogle materialer kan have kortere lånetid eller begrænsning i antal. Lånetiden vil fremgå af udlånskvitteringen. Film i enkelte brugsretskategorier kan ikke lånes af institutioner, skoler og dagplejere. Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af andre, dog højst 2 gange. 

Ved manglende aflevering vil biblioteket seks uger efter afleveringsdatoen sende en regning på materialet samt et gebyr på kr. 230. 

Såfremt dette ikke betales inden syv dage inddrages låneretten. 

 

Erstatning 
Institutionen/skolen hæfter for de lånte materialer, indtil de er afleveret i bibliotekssystemet. Bortkomne eller beskadigede materialer skal erstattes af institutionen. Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til indbinding og klargøring af materialet. 

 
Bemærk, at erstatningspriserne for cd-rom og DVD/videoer kan ligge væsentligt over almindelige salgspriser på grund af ophavsretslige forhold. Erstatning kan ikke finde sted ved, at institutionen selv indkøber nyt materiale til biblioteket. Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på institutionens eget maskinel eller programmel i forbindelse med lånte materialer. 

 

Vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 11. december 2006