Ledelse

Ledelse 

Middelfart Kultur & Bibliotek er en del af Kultur og Fritid i Middelfart Kommune . Den daglige ledelse er i hænderne på Charlotte Pedersen. Politisk hører Kultur & Bibliotek under Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget. 

 
Kontaktoplysninger 
 

Kultur - og Biblioteksleder 

Charlotte Pedersen 

Tlf.: 8888 5212 

Charlotte.Pedersen@middelfart.dk 

 

Kultur- og Fritidschef 

Steen Møller 

Tlf.: 8888 5015 

Steen.Moller@middelfart.dk 

 

Formand for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget 

Lars Vigsø (A) 

Tlf. 2142 3347 

lars.vigso@middelfart.dk 

  

 > Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget