Nyt fra biblioteket

Middelfart Kommunes Kulturkanon

Som en del af Byrådets mål om at sætte fokus på kultur og på kulturens betydning for vores glæde, identitet og livskvalitet sætter vi nu gang i skabelsen af Middelfart Kommunes Kulturkanon. Og vil meget gerne have dig med på rejsen!

Af Webredaktionen

Tags

Nyt fra biblioteket

Derfor inviterer vi nu alle borgere, foreninger, lokaludvalg og kulturaktører i Middelfart Kommune til at dele jeres bud på de mest værdifulde kulturelle steder og aktiviteter i kommunen. Ønsket er, at vi i fællesskab kan udpege og dermed øge synligheden af kommunens mangfoldige kultur, så mange flere borgere og turister kan få glæde af den.

Vi er på udkig efter kultur, som afspejler, hvad Middelfart Kommune repræsenterer, står for og er stolt af. Noget som fortæller, hvad kommunen kulturelt er rundet af inden for flg. fire kategorier.

  • Kulturtilbud (f.eks. musik, keramik, scenekunst mm.)
  • Natur og fritid (f.eks. geografi, outdoor, idræt mm.)
  • Arkitektur (f.eks. bygninger, broer mm.)
  • Kulturarv (f.eks. museer, historiske steder mm.)

Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du har forslag, der opfylder nedenstående kriterier:

  • Repræsenterer et værdifuldt kulturelt sted eller en værdifuld kulturel aktivitet i Middelfart Kommune
  • Kendetegner Middelfart Kommune og de helt særlige kvaliteter, man finder netop her
  • Er et sted, en begivenhed eller en aktivitet, som man kan pege ud på et kort, besøge og opleve

Du er velkommen til at sende så mange forslag, du har lyst til frem til 5. september 2024.

Vi glæder os til at modtage alle forslag og sammen skabe Middelfart Kommunes Kulturkanon!

 

Hvad sker der videre…

Når forslagene er kommet ind, går arbejdsgruppen i gang med den store opgave at rubricere, kvalificere og prioritere de forslag, som skal indstilles til at være med i den endelige kanon. Børn, Kultur og Fritidsudvalget får det endelige ord og vil først i det nye år skulle træffe beslutningen. Vi forventer at kunne offentliggøre Middelfart Kommunes nye Kulturkanon i foråret 2025.

Der er som nævnt ovenfor nedsat en arbejdsgruppe, der spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe en kulturkanon. Arbejdsgruppen er bredt sammensat og består af Solveig Damsgaard Nielsen (medlem af Brenderup Lokaludvalg), Emilie Nordtorp (ungerepræsentant), Janne Madsen (afdelingsleder på Gelsted Skole), Søren Lau Møllegaard (museumsinspektør på Middelfart Museum) samt Lars Vigsø, Anna Poulsen Broen og Kent Moesgård, der alle er medlemmer af Børn, Kultur og Fritidsudvalget. Kultur og fritidschef Steen Møller er sekretær for arbejdsgruppen.

Har du spørgsmål om Middelfarts kulturkanon, så kan du skrive til kultur@middelfart.dk eller ringe på tlf. 8888 5208.