Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Kort om bogen

Dokumentarisk fortælling om såvel BZ-bevægelsen som den modstand, der har været mod forfatterens planer om at skrive bogen. For læsere af Øvigs øvrige forfatterskab

Beskrivelse

Bogen kører i to spor. Sporet, der fortæller om husbesættelserne og oprøret mod det bestående blandes med et nutidigt spor, hvor forfatteren beretter om modstanden mod bogprojektet fra centrale personer i BZ-bevægelsen. Modstanden overrasker ham og pirrer i den grad hans nysgerrighed, så det nutidige spor fylder lige så meget som det oprindeligt tænkte stof. Hans mange møder og korrespondance med de tidligere BZ'ere føjer til historien om, hvad der drev de unge. Han opruller et klanagtigt sammenhold og følelser, der er med til at sætte perspektiv på den kronologiske beskrivelse af husbesættelserne, gadekampene og aktioner. Illustreret med sort/hvide fotos. Vedlagt et kort over det indre København, hvor de omtalte huse er placeret

Vurdering

Vi får her som i Øvigs tidligere bøger om Blekingegadebanden og Hippibevægelsen en velskrevet, spændende og personlig beretning om en af den nyere histories oprørsbevægelser, om end denne ikke er af så stor samfundsmæssig betydning som de andre. I sagens natur er forfatteren her i langt højere grad en del af fortællingen, og bogen bliver på grund af "Det store nej" fra bevægelsen ikke mindre interessant

Andre bøger om samme emne

 Storbyindianer, som har en central plads i Øvigs fortælling, beskriver bevægelsen indefra