Samarbejder

Bibliotek & Kultur indgår i flere samarbejder lokalt og regionalt.

Middelfart Kultur & Bibliotek er aktive i mange samarbejder. Se herunder hvilke og kontakt os gerne hvis du  hvis du har en god idé eller et ønske om at samarbejde. 
 
Lillebælt Folkeuniversitet 
Bibliotekerne i Fredericia og Middelfart er sekretariat for det lokale Folkeuniversitet, der hvert år afvikler 8-10 foredrag. 

DOF Musikaftenskolen 
Kultur & Bibliotek arrangerer hvert år 2-3 koncerter eller musikforedrag sammen med den lokale musikaftenskole. 

Musikforeningen "GUF" 
Koncerter i Middelfartsalen på KulturØen  

Foreningen ”Bevar Strib Bibliotek” 
Foreningen arbejder for udvikling af Strib Bibliotek som center for oplysende kulturel og social virksomhed med fokus på alle aldersgrupper i nærmiljøet.