Reglement

Låneret

Biblioteket er for alle uanset bopæl. Det er gratis at låne på biblioteket. Ved indmeldelse forpligter låneren sig til at overholde bibliotekets reglement.
 

Oprettelse som bruger

Sundhedskortet (sygesikringsbeviset) bruges som lånerkort. Man kan blive oprettet som låner ved personlig henvendelse på et af de tre biblioteker i den betjente åbningstid.
 

Lånerkort

Sygesikringsbevis bruges som lånerkort. Ethvert lån er personligt, og der kan kun lånes på eget kort. Adresseændringer skal meddeles til biblioteket.

Ved selvbetjening kræves også en pinkode.

Børn (0 – 13 år) og voksne, der ikke ønsker at bruge deres sygesikringsbevis som lånerkort, kan mod visning af sygesikringsbevis eller anden legitimation få et gratis lånerkort.

Bliver sygesikringsbeviset/lånerkortet væk, skal det meddeles biblioteket. Kortet vil herefter blive spærret for at undgå misbrug. Det koster 10 kr. at få et nyt lånerkort.

Udlændinge uden dansk sygesikringsbevis kan få oprettet et lånerkort mod forevisning af pas og betaling af depositum på 200 kr., som tilbagebetales mod aflevering af lånerkortet.
 

Lånetid

De lånte materialer skal afleveres til tiden.

Lånetiden er normalt en måned. Biblioteket kan begrænse lånetiden på særligt efterspurgte materialer.

Afleveringsdatoen står på lånekvitteringen.

Lånetiden kan forlænges, hvis materialet ikke er bestilt af andre, dog højst 2 gange.
 

Ansvar for lånte materialer

De lånte materialer skal afleveres i samme stand som ved udlån.

Låneren hæfter for de lånte materialer, indtil de er afmeldt i bibliotekssystemet eller forsvarligt afleveret i bibliotekets postkasse.
 

Erstatninger

Ødelagt eller bortkommet materiale erstattes af låneren.

Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg til indbinding og klargøring af materialet. Ved flerbindsværker, hvor kun et enkelt bind er bortkommet eller ødelagt, kan biblioteket i særlige tilfælde kræve hele værket erstattet.

Bemærk at erstatningspriserne for cd-rom og DVD/videoer kan ligge væsentligt over almindelige salgspriser på grund af betaling for udlånsrettigheder.

Erstatning kan ikke finde sted ved, at låneren selv indkøber nyt materiale til biblioteket.
Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på lånerens eget maskinel eller programmel i forbindelse med lånte materialer.

Lånere kan udelukkes fra at låne, hvis de lånte materialer gentagne gange ikke afleveres eller afleveres i beskadiget stand. Udelukkelsen vil blive meddelt skriftligt med 7 dages varsel.
 

Gebyrer ved for sen aflevering

Der betales et gebyr, hvis lånetiden overskrides:

 VoksneBørn (under 14 år)
1 - 13 dage15 kr.10 kr.
14 - 27 dage60 kr.30 kr.
28 - 41 dage85 kr.60 kr.
42 -230 kr.120 kr.

Efter 6 uger sendes en regning på materialet +et gebyr på 230 kr. til voksne og 120 kr. til børn.

Samtidig varsles det, at der vil blive blokeret for yderligere lån, hvis mellemværendet ikke er betalt inden 7 dage. Herefter overgår sagen til offentlig inddrivelse, der kan medføre udpantning eller lønindeholdelse af skyldige gebyrer.

Når mellemværendet er afviklet, kan man låne igen.
 

Ordensregler

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge på biblioteket, og der må kun efter aftale indtages mad og drikke.
 

Ro og orden

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.

Regler for brug af biblioteket er vedtaget af Middelfart Byråd.