Kulturpuljen

Middelfart kommunes kulturpulje administreres af Middelfart Kultur & Bibliotek

Formålet er at yde tilskud til kulturelle aktiviteter for borgerne i Middelfart kommune, så kulturlivet bliver alsidigt, udviklende og spændende. Der lægges særlig vægt på at støtte aktiviteter, der fremmer børn/unges aktive deltagelse i kulturaktiviteter. 
 
» Kulturpuljen hos Middelfart Kommune