Gebyrer/bøder

Det er gratis at bruge biblioteket og at låne materialer, men det koster at aflevere for sent.

Du skal betale gebyr efter gældende takst, hvis du afleverer eller fornyr for sent. Gebyrerne er fastsat af Kommunalbestyrelsen i Middelfart Kommune.

Du kan i din brugerprofil under 'Gebyrer & Erstatninger' se, om du skylder et eller flere gebyrer. Eventuelle rykkergebyr fremgår ikke på hjemmesiden, men dem vil du kunne få oplyst ved henvendelse til Middelfart Kommunes opkrævningsafdeling på tlf. 8888 5047 (tast 1) eller mail opkraevning@middelfart.dk.

Du kan se og betale skyldige beløb på 'Mit Betalingsoverblik'. Her kan du betale med betalingskort eller MobilePay. Har du ikke MitID eller er du fritaget for digital post får du et girokort med posten.

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 72 timer før gebyret er forsvundet fra bibliotekets hjemmeside og app'en.

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, hvad du har lånt og få det afleveret til tiden. Du kan se dine lån under din brugerprofil, hvor du også har mulighed for at forny.  Du kan også kontrollere din lånerstatus på udlånsautomaterne på biblioteket.

Gebyr påløber fra dagen efter den dato, der fremgår af din kvittering og af din lånerstatus.

Gebyrtakster:

 VoksneBørn (under 14 år)
1 - 13 dage15 kr.10 kr.
14 - 2760 kr.30 kr.
28 - 4185 kr.60 kr.
42 -230 kr.120 kr.

 

Hvis du ikke afleverer til tiden, skal du betale et gebyr, og efter 42 dage også en erstatning. Samtidig varsles det, at der vil blive blokeret for yderligere lån, hvis mellemværendet ikke er betalt inden 10 dage. Herefter overgår sagen til offentlig inddrivelse, der kan medføre udpantning eller lønindeholdelse af skyldige gebyrer.

Afleverer du materialet i god stand, skal du kun betale gebyrerne. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for at have afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved aflevering, at alle materialer er korrekt registreret og står på din kvittering.

Ved overskridelse af afleveringsdatoen gælder:

  • Hvis man låner flere materialer samtidig og afleverer/fornyr materialerne samlet, vil man få ét gebyr.
  • Hvis man låner flere materialer samtidig, men afleverer/fornyr materialerne af flere omgange, vil man få ét gebyr pr. aflevering.

Du vil blive udelukket fra at låne og reservere materialer, hvis du skylder 200 kr. eller mere. Blokeringen fjernes igen, når al gæld er betalt.
 

Erstatninger

Hvis du ødelægger, mister eller ikke afleverer bibliotekets materialer, skal du erstatte dem. Du har som den sidst registrerede låner erstatningspligten, hvis du ikke har gjort opmærksom på en eventuel skade, før du lånte materialet.

Hvis du ikke har afleveret det lånte materiale 42 dage efter lånetidens udløb, betragter vi det som bortkommet og du vil få tilsendt et erstatningskrav i din digitale postkasse.

Bortkommet eller beskadiget materiale skal erstattes med bibliotekets indkøbspris inkl. moms. Udover erstatningsbeløbet skal du betale for udgifter til f.eks. indbinding og licensrettigheder. For DVD, video og multimedier som cd-rom og konsolspil bliver din udgift typisk flere gange den pris, varen fås til i almindelig detailhandel. Det skyldes, at bibliotekets pris indeholder betaling til rettighedshaverne for at få tilladelse til udlån.
 

Advis og hjemkaldelse på sms, e-mail eller app

Hvis du har oplyst din e-mailadresse og/eller dit mobilnummer, vil du få tilsendt en advis 3 dage før afleveringsfristen. Du kan indsætte dit mobilnummer og/eller din e-mail under din brugerprofil, når du er logget ind. Du kan også få adviseringer som push-beskeder i App’en ”Biblioteket”.

Påmindelser er blot venlige remindere fra biblioteket. Biblioteket sender desuden en hjemkaldelse på den 14. overskridelsesdag.

Du skal altid betale gebyr, hvis du afleverer for sent, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse før afleveringsfristen.
 

Hold styr på udlåns- og afleveringsdatoerne

På din udlånskvittering og i din lånerstatus står datoen for, hvornår du skal aflevere dine lånte materialer. Dette er sidste dag, du kan aflevere materialet, uden gebyr.

Bemærk, at der kan gå op til 72 timer før din betaling kan ses på hjemmesiden og i Biblioteket-app’en. Derfor vil du kunne opleve, at der stadig vises gebyrer/erstatninger på din konto, når du logger ind på hjemmesiden/app’en, selvom du lige har betalt din regning.
På 'Mit Betalingsoverblik' kan du altid se en opdateret status på dine betalinger til biblioteket.
 

Sådan betaler du

Betaling af regninger skal ske via 'Mit Betalingsoverblik', netbank med MitID eller i banken. Har du spørgsmål til selve betalingen, skal du kontakte Middelfart Kommunes opkrævningsafdeling på tlf. 8888 5047 (tast 1).
 

Det er vigtigt få betalt

Betaler du ikke inden betalingsfristen udløber, vil der komme rykkergebyrer på regningen.