Lektørudtalelse

Forfatter: Louise Urban Andersen

Kort om bogen

Om kulturens betydning i Danmark. Bogen kan læses af alle med interesse for dansk kulturpolitik

Beskrivelse

Dette er historien om, hvordan omprioriteringsbidraget i 2015 efter flere år med små besparelser gjorde et stort indhug i midlerne til kulturen i Danmark. Kunsthistorikeren Merete Sanderhoff slår til lyd for at den danske kulturarv også er et politisk anliggende og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor en stor del af danskerne prioriterer kultur så lavt. Hun forsøger at definere begrebet kultur, og hun konkluderer at vores kulturarv er et fælles eje, som vi alle må tage ansvar for at bevare og udvikle. Sanderhoff har sat 42 kulturpersonligheder stævne og bedt dem give deres bud på fremtidens kulturpolitik, kulturens betydning og hvor vi vil hen med kulturen i Danmark. Blandt de interviewede er Bertel Haarder, Brian Mikkelsen, Rane Willerslev og Maria Rørbye Rønn. Bogen afrundes med et kapitel, der konkluderer, at faldende offentlige bevillinger skubber til de basale demokratiske principper, som dansk kulturpolitik har været grundlagt på. Slutteligt litteraturliste og noter

Vurdering

En fremragende bog, der sætter fokus på et område, der i disse år er under hårdt pres af besparelser fra politisk side. Der gives taletid til mange fremtrædende kulturpersonligheder, der giver deres bud på, hvordan fremtidens kulturpolitik skal se ud

Andre bøger om samme emne

Om kultur og kulturpolitik generelt findes bl.a. Kultur og politik