Lektørudtalelse

Forfatter: Peter Holm Rasmussen

Kort om bogen

Knausgård reflekterer over, hvorfor han skriver. Hvordan begyndte det, hvad driver lysten og hvad får han ud af det? Svaret, der først synes indlysende, giver grobund for at dykke dybere ned i egne bevæggrunde, og i processen berøres en lang række inspirerende forfatterskaber. Til Knausgårds faste læserskare

Beskrivelse

Et essay om skrivekunsten, ikke så meget hvordan man skal skrive, men en personlig refleksion over, hvad det at skrive betyder for Knausgård selv. Kritikken og succesen, og spørgsmålet om hvorfor han skriver, bliver forbundet med spørgsmål af dybere eksistentiel karakter: hvad er meningen med livet, og hvis der er en mening, hvor kommer denne mening så fra? Samtidigt hører vi om oplevelserne med nogle af de værker og kunstnere, der har været afgørende for ham, som fx Edvard Munch, Ursula K. Le Guin, Ulysses og Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. Værkerne bliver en ledesnor ind i egen kreative proces og åbner op for det spørgsmål, bogens titel stiller. Bogens tekst blev først leveret som et foredrag i 2017 på Yale University og ligger tilgængelig som video på internettet

Vurdering

Det er en fornøjelse at blive ført og forført rundt i Knausgårds digressioner. Bogen giver et unikt og selvfølgelig eminent skrevet indblik ind i den kreative proces hos en af Europas største kunstenere

Andre bøger om samme emne

Interesserer man sig for den psykologiske side af skriveprocessen, kan Breve til en ung forfatter og Hundstein anbefales