Litteratur fra den store verden

Maria Guldager har, i løbet af marts, holdt tre foredrag om udenlandsk litteratur på Strib Bibliotek.

Foredragene har haft titlerne Syd for grænsen, USA og Latinamerika.

Maria anbefaler en række bøger fra en masse forskellige lande. Bøgerne er samlet landevis nedenfor og kan ganske let reserveres. Perfekt for den litterære udforskningslyst.

Første materialekarrusel er romaner fra Europa.
Anden materialekarrusel er romaner fra Latinamerika.
Endelig er sidste materialekarrusel romaner fra USA.