Underskrift på et stykke papir
Underskrift på et stykke papir

Forældre skal skrive under på, at deres børn må låne på biblioteket

18.10.19
I forbindelse med forberedelsen af et nyt økonomisystem, skal forældre underskrive lånetilladelser for alle børn under 18 år.

Når et barn låner på biblioteket, skal forældre eller værge til barnet fremover udfylde og underskrive en blanket der bekræfter, at barnet har lov til at komme på biblioteket, låne materialer samt at forældrene hæfter for de eventuelle bøder og regninger, som barnet pådrager sig ved brug af biblioteket.
 
Indhentning af forældres eller værges underskrift gælder for alle børn under 18 år og andre borgere med værge, som allerede er oprettet som lånere på biblioteket eller som ønsker at blive oprettet som lånere på biblioteket.

Nye lånere skal huske, som altid, at medbringe sundhedskort for at blive oprettet som låner.

Tilladelsen og underskriften skal udfyldes på en blanket, som udleveres på bibliotekerne i Middelfart Kommune fra onsdag den 23. oktober eller som kan printes via linket nedenfor.

Indsamling af underskrevne værgeblanketter begynder onsdag den 23. oktober. Efter dette tidspunkt skal et barn aflevere en udfyldt blanket, for at blive oprettet som låner på biblioteket.

Allerede eksisterende lånere under 18 år kan fortsat låne som normalt til og med den 31. januar, men skal sørge for at aflevere en udfyldt blanket inden denne dato.

Fra den 1. februar 2020, vil børn og borgere med værge, der endnu ikke har afleveret en udfyldt værgeblanket blive blokeret fra at låne. Denne blokering bliver opretholdt indtil en udfyldt blanket bliver indleveret til biblioteket.

> Se og print værgeblanketten