Strib Bibliotek under renovering
Strib Bibliotek under renovering

Åbningen af Strib Bibliotek bliver udskudt

03.07.19
Byggeriet er desværre blevet forsinket.

I december måned sidste år lukkede Strib Bibliotek midlertidigt for at gennemgå en omfattende nyindretning og renovering. Planen var, at biblioteket skulle åbne igen omkring 1. juli 2019, men desværre kan biblioteket ikke åbne til sommer som planlagt.

Byggeprocessen er blevet forsinket og som det ser ud nu bliver biblioteket først klar til at åbne i løbet af 2020.

Facaden og den udvendige renovering er næsten færdig nu og nyindretningen indendørs med nye mødelokaler, ny trappe og elevator tager vi fat på efter sommerferien. Renoveringen er, om end forsinket, godt på vej og det nyindrettede bibliotek bliver både flot og funktionelt. Beboerne, Lokalhistorisk Arkiv og biblioteket, lokaludvalget samt foreningen der fast bruger biblioteket træffer beslutninger om pladsfordeling og tidsplan i fællesskab. Det betyder at processen kommer til at tage længere tid end først antaget. 
I lukkeperioden er stribonitterne stadig meget velkomne til fortsat at bruge biblioteket på KulturØen, som mange allerede har gjort siden Strib Bibliotek lukkede.