Et slag for fag

Marias Klumme 2016:03

Denne klummes overskrift rimer – ser det ud til. På tryk, i hvert fald. Men det gør den så alligevel ikke, da ”fag” i dette tilfælde ikke skal udtales med samme slags a-lyd som i eksempelvis ”flag”, men derimod med a-lyden fra fx den tilbagelænede hilsen ”daw”. (Ja, jeg kunne ikke lige komme i tanker om en mere oplagt sammenligning.)

Ergo: Det er ikke hverken skolefag, vinduesfag eller jobbeskrivelser, jeg vil slå til lyd for, men den særlige form for litteratur, som beskæftiger sig med noget fagligt – i daglig tale meget oplagt kaldet faglitteratur. (Så nu rimer den smukke overskrift ikke længere, kan I nok se.)

Ifølge Den Danske Ordbog defineres faglitteratur på følgende måde: ”Litteratur der giver faktuel information om et bestemt fagligt emne”. Og lad det bare være sagt med det samme: Jeg læser meget lidt faglitteratur. Meget, meget lidt. I litterær henseende ser jeg temmelig stort på virkeligheden, der jo ubønhørligt maser sig ind på én på alle tider af døgnet, og derfor synes jeg egentlig, min tid er bedst givet ud ved at læse skønlitteratur.
> Faglitteratur i Den Danske Ordbog

Men det sker dog – med meget ujævne mellemrum – at jeg lader mig besnære af en fagbog, og når det sker, er denne typisk kendetegnet ved enten at være 1) visuelt bombastisk og omfangsrig eller 2) ultra-kort. Et ekstremernes mødested er altså min fagbogs-læsning.

For at begynde i den tunge ende (udtrykket er positivt ladet i denne forbindelse): I 2007 udkom ”Æblets fortælling” af Karen Syberg. Og fordi jeg år forinden havde begået en opgave om æblet som symbol i litteraturen, fattede jeg interesse for denne udgivelse. Og det er altså, mildest talt, et storslået værk, som man aldrig kan blive færdig med at læse i. Her er ALT, hvad der OVERHOVEDET er at sige om frugten samlet, og hele baduljen er visuelt skildret gennem kunstværker – gamle og nye – fotos og illustrationer. Jeg har ikke grønne fingre, men jeg kender god formidling, når jeg ser den!
> Lån Æblets Fortælling

I samme tunge ende har jeg muntret mig med ”Nattens gerninger” (2015) af Poul Duedahl og Ulrik Langen. Her oprulles nattens historie op gennem tiderne – ikke mindst fra før elektricitet blev hver mands eje. Det er både underholdende og lærerig læsning, og også her bidrager diverse kunstværker til at fremmane den rette stemning.
> Lån Nattens Gerninger

I den lette (ikke at forveksle med ”nemme”) ende af mit meget skrabede fagbogsregister findes de små, lækre fagbøger, som udgør serien af de såkaldte Tænkepauser, som Aarhus Universitetsforlag udgiver. Hver af disse bøger er på omtrent 60 sider, og de behandler hver især et videnskabeligt emne på en måde, så selv undertegnede rent faktisk får noget ud af det og på det nærmeste ender med at indse, at virkeligheden jo på mange måder langt overgår fantasien.
> Lån Tænkepauser

> Retur til Marias Klumme-arkiv