Infomedia

Infomedia er en stor avisdatabase med fuldtekstartikler fra en lang række danske medier

Infomedias artikler går tilbage til ca. 1990. Basen dækker samtlige landsdækkende og mange regionale dagblade samt lokale ugeaviser, tidsskrifter, fagblade og nyhedsbureauer. Databasen rummer over 60 mio. artikler, som afspejler alle væsentlige emner og begivenheder i det danske og internationale samfund.  

En voksende andel af artiklerne kan også ses i sin oprindelige opsætning på avissiden, præsenteret, ikke bare i tekst, men også med tilhørende billeder. Dermed er de velegnede til skolebrug, eksempelvis til analyse af virkemidler.

Der er kun fuld adgang til Infomedia fra bibliotekerne i Middelfart Kommune. Dog kan man få adgang til en lang række af artiklerne gennem bibliotek.dk.

> Adgang fra biblioteket
> Bibliotek.dk