Faktalink er en samling af lettilgængelig artikler

Faktalink

Adgang
Adgang hjemmefra
Faktalink er en samling artikler om aktuelle og samfundsrelevante emner som har bred interesse.

På Faktalink finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Samlingen omfatter mere end 600 artikler, som løbende opdateres og øges, samt flere tusinde links og henvisninger.

Artiklerne i Faktalink er opbygget efter en fast struktur og består af flere lag således at artiklerne kan læses på flere niveauer. Alle artikler begynder med en introduktion til emnet. Herefter dykkes der dybere ned i stoffet som ofte vil indledes med en historisk vinkel. Emnerne belyses fra ud fra en faglig, analyserende og alsidig vinkel som også indeholder debat og perspektivering. Alle artikler afrundes med omfattende kildehenvisninger og links.

Faktalink henvender sig til en meget bred målgruppe, og opbygningen af sitet betyder at man kan bruge artiklerne på mange forskellige niveauer. Jo længere man kommer ind i artiklen, jo mere kræver det af brugeren.

I praksis betyder det at Faktalink er arbejdsredskab for folkeskolens ældste klasser, gymnasielever, lærere og bibliotekarer samt studerende, journalister og researchere der har behov for at sætte sig ind i et emne og få kendskab til relevant litteratur og information om det.

På biblioteket er der fri adgang til de fulde Faktalinks, men udenfor bibliotekerne skal man logge ind med sine låneroplysninger.

 

Introfilm til Faktalink - 2021 from DBC DIGITAL A/S on Vimeo.