Digital Artikelservice

Digital Artikelservice

Adgang
Adgang hjemmefra
Få indscannede artikler tilsendt via bibliotek.dk.

På bibliotek.dk kan man bestille artikler til afhentning på dit lokale bibliotek. Men vidste du, at en stor del af disse artikler også kan bestilles, så du får dem leveret på email kort tid efter bestillingen? Du skal oprette en konto/logge ind på bibliotek.dk, finde artiklen og sende bestillingen afsted. Hvis artiklen allerede er indscannet vil du modtage den kort efter. Hvis den ikke allerede er indscannet kan der gå op til 2 hverdage før du modtager artiklen.

I bibliotek.dk finder du ca. 2,4 millioner henvisninger til artikler - især fra danske aviser og tidsskrifter.

Sådan bestiller du artikler digitalt
Du kan bestille tidsskriftsartikler i bibliotek.dk via Digital Artikelservice fra Statsbiblioteket.

Sådan gør du: Log ind og find linket Bestil kopi til højre i artikelposten (linket findes ikke i alle poster). Klik på linket og følg bestil-proceduren.

Her kan du se en video om, hvordan du bestiller artikler fra Digital Artikelservice: Bestilling af artikler fra Digital Artikelservice
> Video: Bestilling af artikler fra Digital Artikelservice

Artikler og anmeldelser fra Infomedia
Du kan se artikler og anmeldelser i Infomedia via bibliotek.dk
Du kan altid se linket til Infomedia i posterne - eller når du er i gang med en bestilling, men du skal dog logge ind på bibliotek.dk for at få adgang til artiklen.